Členské schůze

Pozvánky na nadcházející členské schůze:

Členská schůze BD a shromáždění vlastníků SVJ 16.12. 2019