Členské schůze

Pozvánky na nadcházející členské schůze:

Členská schůze BD způsobem per rollam v termínu max. 15 dní od 28.4. 2024

Členská schůze BD a shromáždění vlastníků SVJ 29.1. 2024