Orgány družstva

Představenstvo družstva má 3 členy (dříve byl počet 5), kteří vyřizují patřičnou agendu družstva. Činnost družstva kontroluje a stížnosti jeho členů projednává i tříčlenná kontrolní komise. Více o členech představenstva a kontrolní komise najdete na stránce Kontakty.

Nejvyšší orgán družstva, členská schůze, se schází obvykle jednou do roka. Na členskou schůzi jsou zváni všichni členové družstva – aktuální pozvánky naleznete v sekci Členské schůze.