Historie družstva

Bytové družstvo vzniklo v roce 2001. Předmětem jeho činnosti je pronájem bytů a nebytových prostor a zajišťování základních služeb zabezpečujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V současné době je bytové družstvo pouze jedním ze členů společenství vlastníků, které zajišťuje správu domu v současné době. Bytové družstvo ale pro společenství vlastníků nadále provádí některé činnosti, a to přímo nebo prostřednictvím společnosti D a K správa s.r.o.