Zápisy ze schůzí

Zápisy z členských schůzí družstva

Zápisy ze schůzí představenstva případně kontrolní komise

 

stránky jsou ve výstavbě