Orgány družstva

Představenstvo družstva má 5 členů, kteří vyřizují patřičnou agendu družstva. Činnost družstva kontroluje a stížnosti jeho členů projednává i tříčlenná kontrolní komise. Více o členech představenstva a kontrolní komise najdete na stránce Kontakty.

Nejvyšší orgán družstva, členská schůze, se schází nejméně jednou do roka, většinou v červnu. Na členskou schůzi jsou zváni všichni členové družstva – aktuální pozvánky naleznete v sekci Členské schůze.